V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsultingu

Koło Naukowe Konsultingu serdecznie zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsultingu

Koło Naukowe Konsultingu działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zachęca do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji”.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość wygłaszania referatów poświęconych zagadnieniom związanymi między innymi z historią konsultingu, jego znaczeniu w przedsiębiorstwach lokalnych i globalnych, a także oddziaływaniem usług doradczych na funkcjonowanie gospodarek narodowych.

Konferencja skierowana jest do pracowników nauki, studentów, a także praktyków zarządzania pragnących podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w wymienionym zakresie.

Tematyka monografii:

1. Historia i osobowości konsultingu.
2. Konsulting, a rozwój przedsiębiorstw lokalnych i globalnych.
3. Konsulting we współczesnych organizacjach niekomercyjnych.
4. Doradztwo w obszarze instytucji sektora publicznego.
5. Metody i narzędzia konsultingu.

Harmonogram związany z konferencją:

30.04.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułów,
02.05.2017 r. – informacja o zakwalifikowaniu tematów,
31.05.2017 r. – nadsyłanie tekstów referatów i wnoszenie opłaty konferencyjnej,
23.06.2017 r. – termin konferencji,
31.05.2017 r. – 30.09.2017 r. – nanoszenie przez autorów poprawek w tekstach artykułów,
do 30.11.2017 r. – planowana publikacja monografii.

Zasady edytorskie:

Zgłoszone referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie tekstów o objętości około połowy jednego arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków (wraz ze spacjami), jednak nie dłuższych niż 23 tys. znaków ze względu na planowaną objętość monografii. Wymogi edytorskie znajdą państwo w pliku załączonym do zaproszenia, jak również na fanpage’u i stronie internetowej Koła Konsultingu.

Koszty związane z uczestnictwem:

Koszt udziału konferencji wraz z publikacją artykułu – 220 zł,
W przypadku współautorstwa artykułu całkowita opłata za publikację wynosi – 250 zł,
W przypadku zgłoszenia samego artykułu, bez uczestnictwa w obradach cena nie ulega zmianie.

Opłata za konferencję obejmuje: wystąpienie, publikację referatu w monografii, przerwy kawowe oraz obiad.

Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie przekazana poszczególnym uczestnikom drogą mailową, po akceptacji artykułu.

Zgłoszenia na V Ogólnopolską Konferencją Naukową „Doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji” prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza:

https://goo.gl/forms/i9iaf0pP41k8afk83

Wszelkie pytania związane z V Ogólnopolską Konferencją Naukową prosimy przesyłać na adres: konferencjaknk@gmail.com.

Zapraszamy na fanpage konferencji: https://www.facebook.com/KonferencjaKNK/