Projekty

 Konferencje Konsultingu

Od kilku lat charakterystycznym projektem Koła jest coroczna konferencja konsultingu. W roku 2009 oraz 2010 wydarzenie miało charakter ogólnopolski. W kolejnej jego odsłonie w roku 2011 i 2012 konferencja została rozszerzona na skalę międzynarodową. Gościliśmy u nas gości z całej Polski, a także m.in. z Litwy, Słowacji, Ukrainy.  Podczas dwóch dni poruszane są tematy szeroko powiązane z konsultingiem. Pracownicy naukowi, doktoranci, a także sami studenci mają okazję wypowiedzieć się na ten temat. Nieodzownym punktem każdej konferencji jest oczywiście szeroko pojęta integracja.

Akademia Doradztwa Biznesowego 

ADB to cykl szkoleń dotyczący tematyki doradztwa biznesowego, odbywających się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szkolenia mają wysoką jakość merytoryczną, a każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający uczestnictwo. W semestrze letnim odbędzie się już VI edycja ADB. Na którą już teraz zapraszamy! 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY

www.facebook.com/AkademiaDoradztwaBiznesowego

Akademia Lidera

Akademia Lidera są to warsztaty z zakresu przywództwa oraz pracy w grupie skierowane do młodych początkujących liderów. Na przełomie lutego i marca 2017 odbędzie się pierwsza edycja projektu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY

https://www.facebook.com/AkademiaLidera/

Liga Konsultantów

Liga Konsultantów to zupełnie nowy projekt członków Koła Naukowego Konsultingu, którego pierwsza edycja odbyła się pod czujnym okiem sponsora głównego i partnera strategicznego czyli firmy KPMG!

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY

www.ligakonsultantow.uek.krakow.pl

W roku 2013 do uczestnictwa w Lidze Konsultantów zaprosiliśmy studentów UEK. Do finału rozgrywek dopuszczonych zostało 15 zawodników z najlepszym wynikiem uzyskanym w drodze aplikacji on-line dostępnej na stronie internetowej wydarzenia. To oni na przestrzeni miesiąca zmierzyli się w czterech konkurencjach, z których każda sprawdziła inne kompetencje i umiejętności niezbędne w karierze konsultanta:

- Rozpoczęcie sezonu- test logiczno-analitycznym oraz test wiedzy z zakresu konsultingu, ekonomii, zarządzania przygotowany przez firmę Philip Morris.
-Rozgrywki międzynarodowe – zadania sprawdzające umiejętności językowe (Centrum Języka Angielskiego Access),
-Faza grupowa – zadania sprawdzające umiejętności miękkie, przygotowane przez YPI Consulting
-Mecz na szczycie – biznesowe case-study przygotowane przez firmę KPMG

Zwycięzcy zostali hojnie obdarowani wspaniałymi nagrodami. Już zaczynamy planować następną edycję!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Akademia Konsultingu

Z podobną cyklicznością realizujemy projekt „Akademia Zarządzania”. Do tej pory współpracowaliśmy z Allior Bankiem,  firmą VALEO oraz Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A. Wydarzenie, ma na celu zaprezentowanie studentom w teorii, a następnie w praktyce rodzaje zarządzania w każdej z danych firm. Pierwszym etapem takiego projektu jest wykład przeprowadzony przez jednego z pracowników naukowych. Następnie osoba odpowiedzialna za system zarządzania w firmie opowiada jak proces ten wygląda u nich. Ostatnim etapem jest bezpośrednia wizyta w firmie, oraz przekonanie się „na własne oczy”  o słuszności wyboru konkretnej metody zarządzania.

Dni Konsultingu

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszego Koła są Dni Konsultingu. Staramy się w jednym miejscu gromadzić firmy, które profesjonalnie zajmują się tą sztuką zarządzania. Chcemy pokazać studentom, że konsulting to bardzo aktualny temat. Dodatkowo naszym celem jest stwarzanie możliwości spotkania się pracodawcy z potencjalnymi, przyszłymi pracownikami i stwarzanie szans na pomyślną współpracę dla obu stron.