Akademia Lidera

Akademia Lidera, organizowana przez Koło Naukowe Konsultingu, jest dla wszystkich, którzy:
• Chcą rozwijać się jako liderzy, koordynatorzy grup, kierownicy projektów
• Planują swoją karierę zawodową w rolach managerskich
• Są obecnie zaangażowani w prowadzenie projektów lub długofalowych zadań, gdzie liderowanie jest nieodłącznym elementem ich pracy
• Chcą skuteczniej wpływać na efektywność działań zespołów lub grup, którym przewodzą

W trakcie warsztatu będziemy:
• Poznawać skuteczne metody kierowania zespołem
• Przyglądać się własnym predyspozycjom liderskim
• Ćwiczyć i testować narzędzia, wspierające managerów w drodze do osiągania założonych celów
• Uzupełniać wiedzę z zakresu przywództwa i zarządzania zespołem
• Omawiać trudności i wyzwania, pojawiające się w pracy lidera

Korzyści dla Ciebie:
• przećwiczysz w działaniu wybrane umiejętności liderskie
• będąc w roli lidera uświadomisz sobie swoje mocne strony i obszary, które możesz wzmocnić
• poznasz dobre praktyki stosowane przez doświadczonych managerów
• będziesz miał szansę podzielić się swoimi doświadczeniami ze współuczestnikami i trenerami prowadzącymi
• zyskasz okazję, aby otrzymać profesjonalną informację zwrotną od trenerów na temat swoich umiejętności liderskich (indywidualnie lub na forum grupy – dla chętnych)

 

https://www.facebook.com/AkademiaLidera/